Yeminli Tercüme

Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili hazırladığınız tüm projeler ilgili formlara uygun eksiksiz ve gereken formal düzeyde dilediğiniz hedef dile çevrilir.

Noter Tasdiki ve Yeminli Tercüme Niçin Yapılır?

Doğum belgesi, not dökümü, evlenme belgeleri, diploma, boşanma kararları gibi birçok belgenin çeşitli dillerdeki tercümesi ve bunların yeminli tercümesi Elver Tercüme tarafından verilen hizmetler arasında yer alır.

Yeminli tercüme nedir?

Bir belgenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yeminli tercüme sıfatına sahip olabilmesi için, yeminli tercümeyi yapan tercümanın, hedef dildeki tercümenin, asıl belgenin doğru ve eksiksiz bir tercümesi olduğu yönünde görüş bildiren ve yemin zaptını aldığı noter tarafından onaylanmış imzası gereklidir.

Yeminli Tercüme gerektiren belgeler nelerdir?

Çevirisi yapılan belgelerin bir kısmı yeminli tercüme gerektirmez. Üniversite ve lise diplomaları, doğum belgeleri ve not dökümleri gibi kişisel belgelerin ve hukuki belge niteliği taşıyan her belgenin yeminli tercümesi yapılmalıdır. Yeminli tercüme çoğunlukla resmi kuruluşlar ve üniversiteler tarafından istenir. Şirketimizde yeminli tercüme, simultane tercüme ve yazılı tercüme yapan tercümanlar, konusunda uzman, belirli noterlerden yemin zaptı almış ve tecrübeli profesyonellerdir. Acil önem arz eden yeminli tercüme taleplerinizi de en düzgün biçimde karşılamaktayız. Talep ettiğiniz takdirde çevirilerinizi size kargo, faks, kurye ve e-posta gibi yollardan da ulaştırabiliriz.

Talebiniz Doğrultusunda Yeminli Tercüme

Elinizdeki belgenin yeminli tercümesinin yapılması için belgeyi bilgisayar ortamına aktarıp bize e-mail ya da kargoyla yollamanız yeterlidir. Belgenizin yeminli tercümesinin nasıl yapılacağı veya yabancı uyruklu kişilerin evlilik, boşanma, mahkeme ve ehliyet sınavı gibi yeminli tercüme isteyen işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Resmi belgelerin yeminli tercümesi

Resmi belgelerin yeminli tercümesi ve noter tasdiki genellikle yurtdışında bulunan resmi kurumlar tarafından talep edilmektedir. Yurtdışındaki resmi kurumlara gönderilen evraklarda yeminli tercümesi yapılan belgenin tercüman tarafından İngilizce dilinde yazılmış bir şekilde kaşelenmesi ve imzalaması yeterli olacaktır. Yurtiçinde veya yurtdışında bazı resmi kurumlara yapacağınız başvurularda Resmi belge tercümelerini noter tarafından tasdiklenmiş bir şekilde sunmanız gereklidir, Noter tasdik işlemlerinin zamanınızı almasını engellemek adına, talep ettiğiniz takdirde tasdik işlemlerini de biz yürütmekteyiz. Resmi belge tercümeleriniz için en uygun fiyatı belgelerinizi bilgisayar ortamına aktarıp e-mail yoluyla bize göndererek ya da ofisimizi ziyaret ederek öğrenebilirsiniz..

Pasaport tercümesi

Türk veya yabancı uyruklu pasaportunuzu bilgisayar ortamına aktarıp e-mail ile bize göndermeniz, belgenin yeminli ve noter tasdikli tercümesinin istediğiniz dilde size sunulabilmesi için yeterlidir. Elver Tercüme olarak yeminli tercümelerinizde, zamanında ve kaliteli teslimat ile birlikte uygun fiyat garantisi veriyoruz.

Doğum belgesi tercümesi

Türkçe veya herhangi bir dildeki doğum belgenizi bilgisayar ortamına aktarıp e-mail ile bize göndermeniz, belgenin yeminli ve noter tasdikli tercümesinin istediğiniz dilde size sunulabilmesi için yeterlidir. Elver Tercüme olarak yeminli tercümelerinizde, zamanında ve kaliteli teslimat ile birlikte uygun fiyat garantisi veriyoruz.

İkametgah Belgesi tercümesi

Türkçe veya yabancı bir dildeki ikametgah belgenizi bilgisayar ortamına aktarıp e-mail ile bize göndermeniz, belgenin yeminli ve noter tasdikli tercümesinin istediğiniz dilde size sunulabilmesi için yeterlidir. Elver Tercüme olarak yeminli tercümelerinizde, zamanında ve kaliteli teslimat ile birlikte uygun fiyat garantisi veriyoruz.

Nüfus Kayıt Örneği Yeminli Tercümesi

Nüfus kayıt örneği, nüfus müdürlüklerinden ve muhtarlıklardan alınan, bireyin ailesinin ve kendisinin hakkındaki doğum, evlilik ve ölüm gibi kayıtları gösteren bir resmi belgedir.

Vatandaşlık İşlemleri Yeminli Tercümesi

Türkiye Cumhuriyeti ya da yabancı ülkelerin vatandaşlıklarını edinmek için gerekli yeminli tercümeleri bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.

Faaliyet Belgesi Yeminli Tercümesi

İthalat, gümrük ve ihracat işlemlerinize ilişkin faaliyet belgelerinizin yeminli tercümelerini bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.

Ticari Belge Yeminli Tercümesi

İthalat ve ihracat işlemi yapan şirketler belirli zamanlarda sözleşme, ticari antlaşma, kontrat vb. gibi belgelerin yeminli tercümesine ihtiyaç duyarlar, bu tercümeleri bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.

 • Yeminli Tercüme Gerektiren Bazı Ticari Belgeler
  • AB Projeleri Yeminli Tercümeleri
  • ATA Karnesi Yeminli Tercümesi
  • Banka Hesap Cüzdanı Yeminli Tercümesi
  • Bayilik Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • ÇED Raporu Yeminli Tercümesi
  • Deniz Taşımacılığı Yeminli Sözleşmesi
  • Distribütörlük Anlaşması Yeminli Tercümesi
  • Faaliyet Belgesi Yeminli Tercümesi
  • Fatura Yeminli Tercümesi
  • Gelir Tablosu Yeminli Tercümesi
  • Gümrük Belgeleri Yeminli Tercümesi
  • Hissedarlar Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • İhale Belgeleri ve Şartname Yeminli Tercümesi
  • İnşaat Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Konşimento Yeminli Tercümesi
  • Kullanım Kılavuzu Yeminli Tercümesi
  • Menşe Şahadetnamesi Yeminli Tercümesi
  • Oda Sicil Kaydı Yeminli Tercümesi
  • Patent Başvurusu Yeminli Tercümesi
  • Ruhsat Belgeleri Yeminli Tercümesi
  • Şirket Ana Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Şirket Kuruluş Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Taşeron Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Teminat Mektubu Yeminli Tercümesi
  • TIR Karnesi Yeminli Tercümesi
  • Ticari Vize Evrakları Yeminli Tercümesi
  • Vekaletname Yeminli Tercümesi
  • Vergi Levhası Yeminli Tercümesi
  • Yönetim Kurulu Kararı Yeminli Tercümesi
  • Alım – Satım Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Banka Dökümü Yeminli Tercümesi
  • Başvuru Talep Yazısı Yeminli Tercümesi
  • Bilirkişi Raporu Yeminli Tercümesi
  • Çeki Listesi Yeminli Tercümesi
  • Devlet Teşvik ve Destekleri Yeminli Tercümesi
  • Ehliyet Yeminli Tercümesi
  • Faaliyet Tablosu ve Raporu Yeminli Tercümesi
  • Garanti Belgesi Yeminli Tercümesi
  • Gizlilik Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Hesap Ekstresi Yeminli Tercümesi
  • İdari Şartname Yeminli Tercümesi
  • İmza Sirküleri Yeminli Tercümesi
  • Kira Kontratı Yeminli Tercümesi
  • Kredi Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Lisans Yeminli Sözleşmeleri
  • Nakit Akım Tablosu Yeminli tercümesi
  • Pasaport Yeminli Tercümesi
  • Pazarlama Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Sigorta Poliçesi Yeminli Tercümesi
  • Şirket Bilançosu Yeminli Tercümesi
  • Tapu Yeminli Tercümesi
  • Teknik Şartname Yeminli Tercümesi
  • Temsilcilik Sözleşmesi Yeminli Tercümesi
  • Ticari Sicil Gazetesi Yeminli Tercümesi
  • Ticari Yazışmaların Yeminli Tercümesi
  • Vergi Beyannamesi Yeminli Tercümesi
  • Web Sitesi Yeminli Tercümesi

Bütün dünya dillerinde yeminli tercüme hizmetine ek olarak simultane tercüme, sözlü tercüme ve yeminli tercüme gerektirmeyen yazılı tercüme işlerinde Elver Tercüme Bürosu olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.